Honung

 

Vi skördar normalt honung minst 4 gånger under sommaren för att ta tillvara de unika smakerna av olika blommande växter under perioden maj till september.


Maskros, raps, hallon, lind och kanske även ljung finns tillgänglig under året. Sommarhonungen tappar vi på 500g burkar och 3kg burk. För honungssorter som är mer av en raritet väljer vi att tappa upp på 350g burkar så att flera kunder har möjlighet att ta del av den begränsade men unika skörden.


För den som vill ha ”kakhonung”, som vi skär ut från ramarna men lämnar kvar i sin vaxförvaring som bina använder i bikupan, måste vi få en beställning under sommaren. Kakhonung är en färskvara och vi har inte någon mängd på lager. Lägg din beställning tidigt på säsongen om ni vill prova honungen ”som man gjorde förr”.

Vi producerar också andra bi-produkter för eget bruk och i små mängder till försäljning. Salvor mm finns oftast om ni frågar, men vi säljer inte detta i någon större mängd varför produktionen är begränsad.