Home

Varför gör vi det vi gör?

  • Vi tror på ett öppet landskap som stödjer en stor diversitet av växt- och djurliv.
  • Vi tror på en ren och naturlig produkt med 100% spårbarhet, från bikupa till burk, där det finns en historia bakom varje droppe honung.
  • Vi tror att vi alla nyttjas av att vi väljer lokalproducerade varor.


Om du är en person som…

vill ha en hantverksmässigt framställd, ren och helt naturlig produkt,
vill veta vilka blommor som bidragit med sin nektar

och

vill veta att bina som har tillverkat honungen har bidragit till pollinering i ditt närområde,

…så har vi produkter för dig.Vi har våra bigårdar utplacerade i några av de vackraste delarna av Roslagen, i ett öppet landskap där det fortfarande finns småskaliga får- och kobönder. Där kan man, vid ett tidigt morgonbesök till en bigård, se rådjur eller dovhjort beta eller se en havsörn sväva på höghöjd.

Vi levererar en kvalitetsprodukt och strävar alltid efter att göra den lite, lite bättre.

Varje burk med honung vi producerar smakar lite annorlunda. Den påverkas av vilka blommor varje enskilt bi har besökt och hur vädret har varit under just den här honungssäsongen.

Det är helt enkelt äkta och naturligt och speglar sommartid i Roslagen.